Baví mě dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Objevuji možnosti, které pak mohu uchopit nově a jinak. Posílí mě to v nadhledu a poznání podstatného. Stávám se klidnější, radostnější. Jsem sama sebou.

Ráda i vás provedu cestou za poznáním sebe sama.

Jaké budou naše další kroky?

1.

Zviditelnění

Když jádro problému nevidíme, nebo jej přehlížíme, nemůžeme s ním bojovat.

2.

Projasnění

Dokud si neuděláme jasno, kam směřujeme, nemůžeme se vydat na cestu.

3.

Upevnění

Nemusí být nikdo poblíž, oporu nalezneme sami v sobě.

4.

Pochopení

Zjistit co nás trápí a pochopit podstatu, jsou dva různé světy.

5.

Zlepšení

Číše je buď poloprázdná, nebo poloplná. Stačí změnit úhel pohledu.

Co řekli moji klienti?

  • S Jindřiškou jsem se potkal v době, kdy jsem řešil zejména vztahové problémy z minulosti. Měl jsem za sebou tehdy již určitou formu terapeutické práce, ale nebyla zcela úspěšná. Problémy se vracely periodicky, po obdobích klidu přicházela období náročnější. Společně s Jindřiškou jsem dokázal tento kruh prorazit a otevřené dveře do MINULOSTI konečně UZAVŘÍT.
    Mé zaměstnání klade velký důraz na racionální stránku osobnosti. Tyto vzorce ve mne převládaly i tehdy, když jsem řešil problémy v osobním životě. Díky Jindřišce jsem se naučil lépe pracovat se svými pocity a pochopil důležitost jejich přijetí, aniž bych však musel obětovat sám sebe. Nezměnil jsem se – naučil jsem se.
    Když jsem měl tuto důležitou etapu za sebou, mohl jsem se s Jindřiškou plně věnovat svému seberozvoji. Práce mi velmi pomohla v mém profesním růstu. Společně s ní jsem procházel přípravou na ODBORNÉ ZKOUŠKY, kde jsme řešili například jak pracovat s očekáváním okolí či obavami ze selhání. Velmi přínosné pro mne byly i techniky, které mi pomohly s přípravou po znalostní stránce. Toto vše se pak významně podílelo na mém ÚSPĚCHU.
    Ať už máte osobní problémy, které potřebujete v sobě vyřešit, nebo vám jde „jen“ o zdokonalování vašich dovedností v rámci soft-skills, mohu Jindřišku vřele doporučit. Osobně jsem s ní prošel obojím a vnímám, že jsem se v obou aspektech svého života, OSOBNÍM i PROFESNÍM, POSUNUL o notný kus dále.

    Mgr. Roman Ciprian

Nejnovější články

Myšlenka o Růži

Zrak mi spočinul na růži, fascinovaná její krásou, jsem přičichla a chvilku ji pozorovala. Mým tělem projel pocit čisté radosti. Ještě před dvěma měsíci jsem měla o růži strach, připadala mi příliš slabá na to, aby letos vykvetla. Chodila jsem za ní denně, zalévala, promlouvala k ní, nebylo dne, kdy bych ji nevěnovala pozornost. Dovolte mi […]

Svoboda mysli

Co je svoboda a co už není? Kdy se cítím svobodný a co mi svobodu omezuje? Jak poznám, že mám svobodu? Než si na tyto otázky odpovíte, pojďte si se mnou něco vyzkoušet. Věnujte na chvíli pozornost svým myšlenkám, jejich obsahu a několikrát v průběhu dne se k nim vraťte. Možná zjistíte překvapivou věc, že většinu vašich […]

Vnímání je projekce

Je asi málo těch, kteří neviděli film Matrix. Kultovní sci-fi snímek o počítačovém systému, na který jsou připojeni lidé žijící svůj virtuální život. Možná málokdo si uvědomuje, jak propustná je hranice mezi sci-fi a realitou, protože každý žijeme svůj Matrix…VNÍMANÍ JE PROJEKCE. Projekce každého z nás. Něco vidím, slyším, cítím, něco se mi děje v hlavě. To […]