Baví mě dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Objevuji možnosti, které pak mohu uchopit nově a jinak. Posílí mě to v nadhledu a poznání podstatného. Stávám se klidnější, radostnější. Jsem sama sebou.

Ráda i vás provedu cestou za poznáním sebe sama.

Jaké budou naše další kroky?

1.

Zviditelnění

Když jádro problému nevidíme, nebo jej přehlížíme, nemůžeme vyrůst.

2.

Projasnění

Dokud si neuděláme jasno, kam směřujeme, nemůžeme se vydat na cestu.

3.

Upevnění

Nemusí být nikdo poblíž, oporu nalezneme sami v sobě.

4.

Pochopení

Zjistit co nás trápí a pochopit podstatu, jsou dva různé světy.

5.

Zlepšení

Číše je buď poloprázdná, nebo poloplná. Stačí změnit úhel pohledu.

Co řekli moji klienti?

  • V minulosti jsem navštěvovala klasické psychoterapie. I přesto, že byly poměrně účinné, dobře vedené a správně nasměrované, po nějakém čase jsem cítila, že potřebuji něco jinak, že dlouho stojím na místě.
    A tak jsem začala navštěvovat Jindřišku. Naše sezení jsou o přesném POJMENOVÁNÍ problému, jeho hlubokém PROŽITKU a „velkém zemětřesení“, tedy o ROZBITÍ nefunkčních schémat a VÝSTAVBĚ nových. Ale tím to nekončí. Následně jde o jejich PRAKTICKÉ uplatňování v každodenním životě a při běžných činnostech. A v tomto vidím hlavní rozdíl s klasickou psychoterapií. Ta se odehrávala spíše jen v ordinaci a byla o momentální úlevě a momentální naději. Koučink je více prožitkový a maximálně praktický. A z toho vyvěrá příjemný pocit, že pro sebe něco opravdu dělám i mimo terapie samotné.
    Od koučinku je neodmyslitelná osobnost terapeuta. Jindřiška je v první řadě vlídnou ženou, je průvodkyní, která přesně ví kam a proč klienta vede, je zárukou diskrétnosti a důvěry.
    Terapie jsou pro mě časově i finančně náročné, ale čím dál víc se mi potvrzuje, že jde o investici do celé rodiny. Mými výsledky je kladně ovlivněna celá rodina, a to mě baví a dává smysl.

    Markéta Uherské Hradiště z osobních důvodů si přeji uchovat anonymitu

Nejnovější články

Světlo do partnerské komunikace

Nedávno mě pobavila informace, se kterou souzním, že MUŽ a ŽENA by měli mít tlumočníka, nejlépe dva. Ano, všichni víme, že muž a žena jsou dva rozdílné světy. Zatímco žena myslí emotivně, muž potřebuje jednoznačná fakta bez emocí. Ale jak je možné, že to některým párům i bez tlumočníka funguje? A protože aktuálně jsou komunikační […]

Luxus nicnedělání

Nedávno mě inspirovala kamarádka, když prohlásila:“ Tak a já se jdu oddávat luxusu nicnedělání „ Uvědomila jsem si, že to chce kus odvahy něco takového veřejně prohlašovat.  Současná doba přece žádá výkon a dosahování cílů. Vlastně se to prohlášení tak nějak do dnešní doby nehodí, vybočuje z řady. Většinou, když potkám známé a zeptám se, jak […]