Hodnoty

  • 24.12.2014
  • admin

Co to jsou hodnoty?

Je to něco, čemu věříme, co pro nás v životě stojí za námahu. Naše hodnoty jsou to, kým jsme, nikoliv to, kým bychom chtěli být. Vedou nás k přemýšlení nad námi samotnými, nad hlubokými otázkami typu: Proč já? Proč nyní? Proč toto? Co dál?…

V koučování mohou být mostem vedoucím k tomu, co je pro klienta opravdu důležité a mimořádně přínosné.

Pokud jsou pak hodnoty propojeny s klientovým cílem, je určitě cesta k cíli o mnoho atraktivnější a přitažlivější.

Ráda vám prozradím, jaké jsou ty mé hodnoty:

pocit naplnění a seberealizace, který nalézám v pomoci lidem

svět vnímám skrze krásu, harmonii, jednoduchost a srozumitelnost

vztahy zakládám na upřímnosti, otevřenosti, důvěře

jednám s lidskostí, laskavostí a úctou

myslím originálně, s humorem a kreativně

naslouchám jiným a tak nejlépe poznávám sama sebe

jsem odpovědná sama za sebe, k sobě a ostatním lidem

respektuji jedinečnost každého člověka v tom, kde se zrovna na své cestě nachází a jaký čas k tomu potřebuje

rodina je pro mě místo pevného bodu a ukotvení

A jaké jsou ty vaše hodnoty?

Kým vlastně jste?