Koučink jako umění

  • 5.12.2015
  • admin

Před lety jsem sháněla architekta, kterému svěřím přístavbu rodinného domu. Přála jsem si někoho, kdo bude vnímat věci podobně jako já, kdo bude mít originální, neotřelé nápady, které však budou realizovatelné a praktické.

A tak jsem poznala Katku. Mé představy se beze zbytku naplnily.

Naše spolupráce pak skončila a roky plynuly…

Najednou mi Katka zavolala s pozváním na svou první vernisáž obrazů. Po letech se setkaly dvě ženy v nové podobě. Uvědomily jsme si, že jsme obě na nové cestě, cestě transformace. Já na cestě přerodu svého poslání pomoci lidem z profese právničky na profesi koučky. Katka na cestě změny pohledu na své tvůrčí poslání v roli architektky a malířky a jejich vzájemného propojení.

Žádná setkání nejsou náhodná a každé má svůj význam. Tak i toto setkání bylo o vzájemné podpoře a důvěře v sebe sama v nových začátcích.

Katka mi namalovala obraz Průvodce, který mě neustále na mé cestě posiluje.

Já zase na oplátku pomáhám Katce v jejím pochopení sebe sama, zvědomění a nalezení praktických návodů v práci na sobě.

Koučink je spojován s uměním a kreativitou také proto, že naše pocity můžeme vnímat, vyjadřovat je a pracovat s nimi skrze tvorbu. A je jedno, v jaké podobě. Ať již sami tvoříme, či jen prožíváme a vnímáme tvorbu jiných.

Posuďte sami, jaké pocity prožíváte při pohledu na Katčin obraz Pink lily, který byl namalován v období koučovacích sezení ( více o Katce na www.finehouse.cz ).