Pleteme s NLP

  • 9.12.2015
  • admin

Paní Iva měla od počátku jasnou vizi, kam se chce koučováním posunout. Na první sezení přijela se slovy: „ Mám všechno – práci, která mě dobře živí, skvělého manžela, hodné děti, jen už nemám radost ze života. Chci se více smát… „

Co jí tak odebíralo radost ze života? Vyprávěla, jak již téměř dvacet let podniká v dosti složitém oboru a denně řeší sporná jednání. Na druhou stranu nechce tuto profesi prozatím opustit, je to její zdroj obživy.

Velké téma Více smíchu do života se začalo postupně rozplétat a odhalovat další podtémata jako Odbourání tlaku z přemíry pracovních povinností, Tlaky v hlavě, Jak být s lehkou hlavou, Zbavit se smutku v sobě.

Postupně, krok po kroku jsme jednotlivá témata ošetřovali pomocí technik NLP jako neurologických úrovní, bourání kotev, transformační techniky a nakonec jsme rozpouštěly negativní emoci smutku přes časovou osu.

Paní Iva hledala další zdroje pro svou seberealizaci. A tak jak si myslíte, že musíte nalézt pro sebe něco ohromujícího, stalo se naopak něco zcela nečekaného a velmi jednoduchého. Asi po třetím sezení mi paní Iva zavolala, že začala plést. V dětství chodila do kroužku pletení a dávno již toho nechala. Zjistila, že jí to najednou chybí. Neplete žádné složité vzory, aby nad tím nemusela přemýšlet. Cinkání jehlic jí náramně uklidňuje a čistí hlavu.

Pletení jsme při dalším sezení posunuli na vyšší úroveň, když paní Iva zjistila, že při sporných jednáních, která jí tak ubírají energii, si bude vizualizovat, že plete. Samozřejmě to chtělo nácvik v klidu doma a představa pletení se natolik zautomatizovala, že začala běžně paní Ivě naskakovat při všech sporných jednáních. A postupem času najednou zjistila, že je nějak víc nad věci, odosobněná od sporu.

Koučování s technikami NLP je opravdu zábavné. Posuďte sami – kde můžete i v parném létě dostat úžasnou ručně pletenou vlněnou šálu?