Zpověď koučující právničky aneb cesta od paragrafu k lidské duši

  • 12.6.2017
  • editor

Baví mě dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Vidím pak to, co jsem před tím neviděla. Jsem otevřená novým možnostem a díky tomu mi do života přichází rozmanitost. Z každé prožité události nejprve nalézám ponaučení, vypořádávám zkušenosti a teprve pak mohu předávat dál. Pomáhám klientům s podobnými problémy, které mě samotnou potkaly. Jsem průvodcem na cestách za zklidněním a uměním porozumět svým emocím. 

Lidské nitro, psychologie, podvědomí a profese osobní koučky nebyly vždy tím, čím jsem se živila a co mě naplňovalo. Vystudovala jsem totiž Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a řadu let pomáhala lidem na jejich cestě za spravedlností. Grém náplně mé práce byla dědická řízení, v rámci nichž jsem řešila především vztahové a majetkové záležitosti. Mluvila jsem s lidmi o méně příjemných mezilidských oblastech, krajních situacích i traumatických událostech, které je v životě zastihly. Učila jsem se poznávat individualitu člověka, jeho záměry, potřeby a názory. Učila jsem se s lidmi jednat tak, aby pochopili, že i já mám své zkušenosti, že jim rozumím a pomohu s tím, co se na první pohled zdá nemožné. Že vlastní cíl, odhodlání, vytrvalost a sebedůvěra překonají mnohé.

I proto jsem se rozhodla s právničinou přestat a věnovat se lidem jen po té „lidské” stránce. Jako koučka jsem absolvovala akreditovaný výcvik pod NLPEA – Mistr praktikant NLP, Praktikant NLP, Kouč NLP a kurzy s tématikou osobního rozvoje – Proč a jak funguje psychosomatika, Jak rozpoznat a bránit se manipulaci, Redukce stresu a strachu, Time management IV. generace, Brillant Brain – paměťová a emoční inteligence a v neposlední řadě etika chování.

Z dovedností a hodnot, které jsem díky právu získala, čerpám dodneška. Na vlastní kůži vím, jak to v byznysové a firemní praxi chodí, jak vysoké mohou být požadavky na výkonnost, rychlost a učení nových věcí. Málokdo se na pracovišti o vás, vaše emoce a pohodu doma či v práci zajímá. Málokterý šéf nebo kolega řeší, jestli vás momentálně něco netrápí, co zažíváte v osobním nebo pracovním životě nebo zda jste se nedostali do krajní situace.

Možná právě proto se na mě obracejí především podnikatelé, ale také zaměstnaní lidé – ženy i muži. Ve své soukromé koučovací praxi se denně setkávám s rozmanitým spektrem problémů, vyplývajících mimo jiné z roztěkanosti, stresu a přetížení. S nimi jdou ruku v ruce negativní a nepohodlné emoce. To je však jen povrchový projev toho, co leží v hloubi lidského nitra. Lidé za mnou přicházejí, protože:

  • chtějí posílit sebevědomí a svou hodnotu
  • chtějí lépe pochopit a vyřešit vztahové záležitosti doma a/nebo v práci
  • chtějí zharmonizovat své emoce a být v nich vyrovnanější
  • chtějí být sami sebou, přijmout sebe a odstranit svá omezující přesvědčení
  • se chtějí zklidnit, uvolnit se
  • chtějí získat lehkost, nadhled a radost do života

Na základě řízených koučovacích a relaxačních technik vám pomůžu najít jádro problému. Naučím vás pracovat s emocemi, nenechat se jimi ovládat, díky čemuž s lehkostí zvládnete každodenní situace a budete schopni dělat správná rozhodnutí. Společně odstraníme bloky, negativní přesvědčení o sobě sama, které vás brzdí v podání lepšího výkonu a dosažení vlastní spokojenosti. Získáte větší nadhled a snížíte stres. Spánek bude klidnější, získáte více energie na druhý den a dokážete se lépe soustředit. Zharmonizujete emoce, které vám pomohou zahojit slabá místa, která v sobě řešíte. Váš nový stav se pak pozitivně promítne do vaší práce i osobního života.