Svoboda mysli

  • 15.2.2020
  • editor

Co je svoboda a co už není?

Kdy se cítím svobodný a co mi svobodu omezuje?

Jak poznám, že mám svobodu?

Než si na tyto otázky odpovíte, pojďte si se mnou něco vyzkoušet.

Věnujte na chvíli pozornost svým myšlenkám, jejich obsahu a několikrát v průběhu dne se k nim vraťte. Možná zjistíte překvapivou věc, že většinu vašich myšlenek vlastně znáte, protože jste tak mysleli včera, mysleli jste tak předevčírem..vracíte se do minulosti..

Proč to tak je? Nacházíte tady něco, co vám to přináší?

Když mám stejné myšlenky, stejně se rozhodnu, když se stejně rozhodnu, budu se chovat stejně, podle stejného chování mám stejný prožitek, stejným prožitkem si vyvolám stejnou emoci. A že to je zrovna Smutek či Pocit viny? Důležitější je, že se mám kam vrátit, vrátit k jistotě, která mě podrží. Všechno znám a nic mě nemůže překvapit, protože mohu předpokládat, co nastane. Ponořím se do stojatých vod.

A možná se právě v tento okamžik vědomě rozhodnu pro onu jistotu stojaté vody. Dám jí přednost před zkušeností z neznámého a divokého proudu, který mě unáší směrem k nové vizi a kde nezbývá nic jiného než věřit svým schopnostem, že zvládnu proud usměrnit.

Zkuste vyměnit alespoň jeden den jisté minulosti ve stojaté vodě za plavbu do neznámých živých proudů. Možná se už zítra nebudete mít čeho chytit, možná budete zkoušet nové a další možnosti, aby jste se ujistili, že směr plavby  je správný. Možná zažijete dobrodružství, která jste dosud nepoznali. Možná začnete žít svobodný život.

Pak si teprve odpovězte na otázky.

Nechť je vám inspirací minutový filmeček – školní cvičení syna Marka na téma SVOBODA.