Režisérem vlastního života

  • 25.12.2015
  • admin

Příběh paní Evy z Třebíče vypadal donedávna na natočení dramatu s názvem Co všechno může žena vydržet od muže. Paní Eva vydržela. Nezpracované a potlačené negativní emoce se vkrádaly pozvolna a postupně do její mysli a začaly plnit šuplíčky podvědomí. A tak, jak to u oběti psychického násilí bývá, paní Eva ani nepostřehla, že je již v mysli přeplněno.

Co udělala mysl a tímto emočním stavem? Projevila se na těle vážnou srdeční vadou.

Když jsem paní Evu potkala, měla za sebou jednu operaci srdce a čekala ji druhá. Nemoc jí zastavila a doslova donutila zamyslet se nad svým dosavadním životem a nad sebou. Paní Eva si již uvědomovala, že nechce dále hrát roli oběti, naopak chce kráčet po nové cestě a stát se tím nejlepším režisérem vlastního života.

Nabídla jsem paní Evě pomoc při čištění její mysli prostřednictvím koučovacích technik a technik změny NLP. Bylo potřeba postupovat jemněji, po malých krůčcích, nejprve se dostat z mínusových stavů na start – k zodpovědnosti za sebe sama. V počátcích koučovacích sezení jsme řešily spíše praktické věci spojené s chodem firmy paní Evy v době jejího dalšího nemocničního pobytu. Také bylo nezbytné ošetřit aktuální emoce spojené s druhým nástupem do nemocnice. Díky technikám NLP (neurologické úrovně, pozice vnímání, integrace částí, generátor nového chování ) získala paní Eva jiný pohled na věci. Její emoční skříň se začala pozvolna třídit, vyprazdňovat, urovnávat.

Teprve po návratu z nemocnice jsme začaly odbourávat omezující přesvědčení o sobě – jako vypadám hrozně, nemám žádné sebevědomí, jsem nejistá – technikou submodalit a dále rozpouštět negativní emoce – vztek, smutek, strach, emocionální bolest a pocit viny – skrze časové osy.

Pozvolna začínám vnímat, že se setkávám s novou ženou- sebevědomou, sebejistou matkou a podnikatelkou, která s nadhledem režíruje svůj životní film a hlavně UŽÍVÁ SI TO !!!