Mapa není území

  • 7.12.2016
  • admin

Mozek máme všichni stejný. Stejné složení, stejné funkce. To je Území.

Každý má své vnímání světa – své zkušenosti, znalosti, přesvědčení o sobě. Každý má svou Mapu.

Mapu si píšeme sami. Záleží jen na nás, jaký má obsah. Někdy není napsaná zrovna optimisticky a proto se nám i v realitě nedaří a opakují se nám neustále a znova stejné vzorce chování a myšlení a my se dostáváme do začarovaného kruhu.

Pokud není realita podle vašich představ, nabízím vám řešení – změňte Mapu.

Jak by se vám líbilo mávnutím kouzelného proutku mít novou realitu, kde se cítíte lépe?

Kouzelný proutek sice nevlastním, ale změnit Mapu vám mohu technikou NLP zvanou Přemapování.

Jak to funguje?

Povím vám příběh.

Přišla za mnou klientka s tím, že je nedoceněná v práci. Cítila až zneužívání, zvládala práci za tři osoby, přesto se nikdy nedočkala ocenění se strany svého šéfa.

Její mapa nebyla dobře zapsaná. Mozek běhal po nesprávných cestách a téma nedocenění se jí neustále v životě opakovalo. Výsledek, kterého chtěla dosáhnout byl respekt v práci.

Finta Přemapování je v tom, že mozek všechny informace zapisuje v obrazech. Každý obraz se pak vybavuje s nějakými atributy, kterým říkáme submodality.

Myšlenka nedocenění a zneužívání v práci se klientce zobrazila jako obraz, který je velký, barevný, blízko.

Myšlenka na respekt v práci naopak vytvořila obraz malý, černobílý a daleko.

Pokud technikou Přemapování v podvědomí tyto dva obrazy zaměníme, změní se i vnímání reality. Kouzlo je hotovo.

A výsledek?

Za týden klientčin šéf na poradě pochválil klientku za zorganizování výstavy, což se nestalo několik let.

Dostali jste chuť změnit mapu? Ráda se stanu vašim průvodcem na cestě Přemapování.