Blog

Hodnoty

Co to jsou hodnoty? Je to něco, čemu věříme, co pro nás v životě stojí za námahu. Naše hodnoty jsou to, kým jsme, nikoliv to, kým bychom chtěli být. Vedou nás k přemýšlení nad námi samotnými, nad hlubokými otázkami typu: Proč já? Proč nyní? Proč toto? Co dál?… V koučování mohou být mostem vedoucím k […]

Jak zkrotit strach

Zrovna jsme s klientkou pracovaly na jedné z možností uskutečnění cíle – získání nové zakázky, když klientka začala silně vnímat pocit, že novou zakázku získat nechce, protože má STRACH z nezvládnutí další práce. Strach byl spojený s fyzickou bolestí rukou v počátečním stupni artrózy, která se dostavuje při pracovním přetížení.

Spokojenost

Kdybych se vás zeptala, co máte rádi a jaké pocity při tom prožíváte, každý z vás bude mít svůj jedinečný prožitek.