Jak zkrotit strach

  • 17.12.2014
  • admin

Zrovna jsme s klientkou pracovaly na jedné z možností uskutečnění cíle – získání nové zakázky, když klientka začala silně vnímat pocit, že novou zakázku získat nechce, protože má STRACH z nezvládnutí další práce. Strach byl spojený s fyzickou bolestí rukou v počátečním stupni artrózy, která se dostavuje při pracovním přetížení.

Ve spojení s prožitou negativní zkušeností klientky začal strach narůstat do obrovských rozměrů a měl podobu černé tarantule. Její představa byla pro ni tak děsivá, že snaha o další prozkoumávání skončila vyhozením tarantule z okna. A to doslova.

Náhle došlo k neočekávanému klientčině prožitku – dveřmi vstupovaly desítky a desítky tarantulí. Klientka si tím začala uvědomovat, že strach zapudit nemůže, může s ním naopak komunikovat a postupně pochopit, co jí chce strach říct.

V této změně vnímání najednou přítomnost tarantulí klientce přestala vadit. Tarantule měly dokonce z jejího pohledu přívětivé zelené oči. Klientka začala komunikovat více uvolněně, s lehkým humorem. Získala představu, že strach je pro ni signalizační světýlko. Svým blikáním upozorňuje na užití preventivních kroků, aby předešla již několikrát prožitou bolest.

A jaká zkušenost z toho plyne pro mě jako kouče? Strachy nepodceňujme a citlivě ošetřujme. Strachy nevypudíme, můžeme je přiznat, pojmenovat, prozkoumat a zjistit, co nám chtějí říct. Když takto strachy přijmeme a projdeme jimi, uvědomíme si, že řešení je vždy. Posouváme se tak v našem vnímání dále – vzniklé situace najednou řešíme s humorem, lidskostí a pokorou.